Pět hodnot společnosti ZARYS

Stanovujeme cíle, plníme úkoly

Zapojení

Naši zaměstnanci jsou profesionálové a poradci, díky tomu jsme pro naše kliety rovnocennými partnery. Rádi zkoumáme a nacházíme nové způsoby řešení problémů. Naše znalosti a zkušenosti nám umožňují zavádět nové výrobky a vyvíjet nová řešení v rámci medicínského průmyslu.

Zapojení

Důvěra je základem mezilidských vztahů

Důvěra

Vzájemná důvěra je nezbytným předpokladem naší interní spolupráce s klienty a dodavateli. Díky vzájemné důvěře jsme schopni vyvíjet specializovaná řešení společně s klientem, abychom splnili očekávání uživatelů.

Důvěra

Pomáhá získat přízeň mnoha lidí

Respekt

Respekt je nedocenitelný, pokud jde o mezilidské vztahy. Naše spolupráce je založena na vzájemném respektu a důvěře. Všichni naši zaměstnanci se mohou spolehnout na rovné zacházení. Respektujeme kulturní pravidla regionů a zemí, do nichž vyvážíme naše produkty.

Respekt

Záruka kvality výrobků a služeb

Kvalita

Neustále se snažíme zlepšovat kvalitu našich zdravotnických výrobků a služeb. Naším cílem je poskytovat klientům výrobky, které splňují naše požadavky.

Kvalita

Dodržujeme naše pravidla chování

Integrita

Dbáme na etiku v obchodování a odsuzujeme neetické chování. Naše jednání a rozhodování se řídí našimi pravidly etiky. Věříme, že úspěchu můžeme dosáhnout pouze tehdy, když naše slova a hodnoty odpovídají našim činům.

Integrita