Silný partner se 30 lety zkušeností.

Nezadržitelně dosahujeme trvalého růstu.

Když jediný majitel společnosti před 30 lety Zarys zakládal, vytyčil si jeden cíl, kterého chtěl v blízké budoucnosti dosáhnout – stát se největším dodavatelem zdravotnických výrobků a poskytovatelem komplexních služeb nemocnicím a dalším zdravotnickým zařízením v zemi.

Silný partner se 30 lety zkušeností.
Silný partner se 30 lety zkušeností.Silný partner se 30 lety zkušeností.

Perspektivy rozvoje


Vlastní značky
Více než 8 vlastních značek

Společnost Zarys, výrobce širokého sortimentu jednorázových prostředků, od roku 2008 systematicky buduje svou vlastní značku, která je synonymem vysoké kvality, dostupné ceny a spolehlivých služeb zákazníkům. Společnost patří mezi přední výrobce obvazových materiálů, chirurgických roušek a odnedávna i jednorázových zdravotnických prostředků pro všeobecné lékařství.

Široké portfolio
Naše i zahraniční značky

Společnost Zarys působí na mezinárodním trhu zdravotnického vybavení již řadu let a vystupuje jako distributor renomovaných špičkových výrobců, například IFSA Atramat nebo Bicakcilar. Díky své mnohaleté přítomnosti na trhu, dlouhodobě budovaným vztahům s mezinárodními výrobci a v neposlední řadě i důkladné znalosti globálního zdravotnického průmyslu může společnost Zarys zákazníkům nabízet produkty svých vlastních značek i řady renomovaných celosvětových značek.

Export
Do více než 40 zemí světa

Společnost Zarys se po úspěchu na polském trhu rozhodla v roce 2013 více zaměřit na export. Pro tyto účely vzniklo samostatné exportní oddělení a byly posíleny navázané vztahy s mezinárodními klienty. Růst vývozu a expanze na trhy střední a východní Evropy a další trhy jsou součástí strategie posilování přítomnosti společnosti Zarys nejen v Polsku.

Inovace
Zdravotnické výrobky globálních výrobců

Vedle dodávek základního sortimentu výrobků pro zdravotnická zařízení společnost Zarys neustále hledá možnosti spolupráce se zahraničními partnery s cílem nabízet inovativní řešení a technologicky vyspělé výrobky. Ve svém portfoliu má jak základní, tak i vysoce specializované výrobky, aby dokázala splnit potřeby každého zákazníka.

O SPOLEČNOSTI

Ta nejlepší řešení
díky zkušenostem.

ZARYS International Group je společnost se 30letou tradicí. Vyrábíme a prodáváme zdravotnické vybavení pro řadu odvětví všeobecného i specializovaného lékařství. Díky svým zkušenostem, široké nabídce a týmu vysoce kvalifikovaných specialistů se společnost ZARYS zařadila k lídrům trhu zdravotnického vybavení v Polsku i celé Evropě.

Zarys v číslech

  • ZAMĚSTNANCŮ
  • EXPORT PRODUKTŮ
  • V DODÁVKÁCH ZDRAVOTNICKÉHO MATERIÁLU
  • PRAVIDELNÝCH ZÁKAZNÍKŮ V POLSKU
  • ZDRAVOTNICKÉHO SORTIMENTU
  • Zabrze a Gliwice

    NAŠE SÍDLO / LOGISTICKÉ CENTRUM

Tradice od roku 1989

Společnost Zarys je dnes největším dodavatelem s nabídkou komplexních služeb a velmi širokým sortimentem výrobků pro zdravotnický průmysl. Využívá každou příležitost k hledání inovativních zdravotnických řešení, sleduje nejnovější globální technologické trendy, usiluje o zavádění nových řešení a umožňuje nemocnicím a lékařům testovat jedinečná zdravotnická řešení z celého světa.

Ucelená nabídka společnosti Zarys je zaměřená na optimalizaci dodávek a výroby, aby zdravotnická zařízení mohla ušetřit tolik potřebné finanční prostředky.

Inovativní řešení

Hledání inovativních a úsporných metod správy veřejných finančních prostředků se v průběhu času stalo mottem a cílem společnosti.

Naši nabídku trvale rozšiřujeme, aby obsahovala i produkty z odvětví, u kterých jsou nezbytné odborné znalosti a účast na mezinárodních veletrzích a kongresech, jež plní funkci fóra pro výměnu informací mezi oborovými specialisty z celého světa.

Tato specifická kombinace zkušeností a znalostí našich zaměstnanců spolu s nejmodernějšími technologickými řešeními z nabídky globálních společností působících v odvětví zdravotnického průmyslu stojí za představením nových řešení, například při léčbě rakoviny.

Díky pravidelně udržovaným vztahům s nejinovativnějšími světovými společnostmi můžeme v naší zemi uvádět na trh špičková řešení nedlouho po jejich vývoji, v některých případech dokonce jako první v Evropě.

Přístup k nejmodernějším technologiím by nic neznamenal, kdybychom neměli rychle k dispozici velké skladové zásoby zboží. Tento požadavek splňuje jen několik společností v Evropě, které jsou schopné nabídnout tak obrovské skladovací prostory a rychlý přístup k velkému množství zboží.

Exportujeme dobrá řešení

V současnosti máme největší sklady zdravotnických výrobků ve střední a východní Evropě.

S přihlédnutím k této skutečnosti jsme si uvědomili, že dokážeme zajistit dodávky i na sousední trhy, jako jsou Česká republika, Slovensko, Litva, Lotyšsko a Německo.

V roce 2016 jsme investovali do nového logistického centra s výškovými regály, abychom přilákali více zákazníků na trzích, na nichž nabízíme rychlý přístup k velmi širokému sortimentu produktů nejen značky Zarys, ale i celosvětově známých značek. Vydali jsme se tak jasným a přesně definovaným směrem.

Budoucnost závisí na nás!

V roce 2019 máme před sebou nové výzvy.

Investice do špičkového výrobního závodu zdravotnických souprav je vyústěním naší snahy o usnadnění práce zdravotnického personálu. Věříme, že letošní rok, kdy oslavíme výročí založení naší společnosti, bude pro nás úspěšný.